• AMERIKAN DOLARI
  7,5345
  % 0,28
 • € EURO
  8,9837
  % -0,40
 • ALTIN (TL/GR)
  411,34
  % 0,25
 • £ POUND
  10,4413
  % -0,27
 • ¥ YUAN
  1,1600
  % -0,09
 • РУБ RUBLE
  0,1016
  % 1,02
 • BITCOIN/TL
  360820,457
  % 0,99
 • BIST 100
  1.541,98
  % 0,26

Noter Vekalet Ücreti 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?

Noter Vekalet Ücreti 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?

Çok eski tarihlerden günümüze gelmiş olan noterlik mesleği yeni meslek edinecek olan kişilerin de gözlemi altında. Peki; noterlik nedir? Noterler ne iş yapar, nasıl noter olunur, noterlik mesleğinin özellikleri nelerdir ve noter olmanın şartları nelerdir?

Noterlik Nedir?

Çeşitli sözleşme ve belgeleri resmiyet kazandırmak amacı ile asıllarını arşivlerde saklamakla yükümlü olan bir kamu görevlisidir. Noter olarak görev yapan kişiler, noter kanununda bulunan hükümler ile belirtilmiş olan bir özel tüzüğe bağlıdır. Asliye mahkemeleri nezdinde yargı çevrelerinde bulunan noter işlerini görmeye yetkili olan birkaç noter bulunmaktadır. Noter açılma imkanı bulunmayan alanlarda ise bu görevi bir adliye memuru yapar. Yabancı ülkelerde gerek duyulan Noter işlemlerini ise konsolosluklar yapar.

Noterler Ne İş Yapar?

Hukuki işlemleri düzenlemek, gayrimenkul satışı için va’di sözleşmesi yapmak, kanunlara uygun olarak yazılmış olan belgeler üzerine imza, mühür gibi onaylayıcı işlem yapmak, bu kağıtlardan örnek çıkarıp vermek, belgeleri bir dilden diğer dile çevirmek, gerekli olan adreslere ihbarname, protesto ve ihtarname göndermek, kanuni olarak tescili gereken işlemleri tescil etmek, tespit işlemleri, emanet işlemleri, emanetlerin uzun süre saklanması, emanetlerin zamanında alınmasının sağlanması, emanetlerin teslim alınmaması halinde emanetlerin hazineye havale edilmesi, gerekli olan durumlarda aylık ve yıllık iş cetvellerinin verilmesi, tebligat işlemleri, defter onaylanma işlemi, ölüme ve vasiyetnamelere bağlı olan tasarruflar ile alakalı işlemler.

Noterlerin Diğer Görevleri

İrtifak hakkı vaadi sözleşmesi ve ortak mülkün idari sözleşmesi, miras taksimi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, evlenme sözleşmesi, taksim ve ifraz sözleşmesi, gayrimenkul hibe vaadi sözleşmesi, menkul mallarda hibe özleşmesi, zilyetlik devri sözleşmesi, kira sözleşmesi, şirket sözleşmesi, mülkiyeti muhafazası kaydı satış sözleşmeleri, kefaletname, evlat edinme sözleşmesi, yeddiemin senedi, sulhname, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, müstenit sükna hakkı sözleşmesi, temlik, taahhütname, muvafakat name, rehin senedi, fesihname, ibraname, emanetleri saklama tutanağı, tespit tutanağı, örnek çıkartma, borç senedi, beyanname, şahadetname, aile vakfı senedi, vakıf senedi, vasiyetname, tanıma senedi, protesto işleri, ihtarname işleri ve tebliği, imza sirküleri, piyango tutanağı, tescil, vekaletname, çevirme, ifade tutanağı, tespit işleri, tebligat işleri, emanet işleri ve defter onaylanma işlemleri noter görevleri olarak sayılabilir.

2020 Noter Fiyatları

Noter fiyatları her yıl düzenli olarak yeni yıl girdiği süreçte yenilenerek tekrardan noter hizmetleri kullanıcılarına sunulmaktadır. Resmi evrak hazırlama görevlileri olarak bilinen noterlerin kullanıcılarına sunmuş oldukları belgelerin hepsi resmi olarak geçerlilik tarihine bakılarak kullanılan evraklardır. Noter evraklarında sahtecilik yapan kişiler resmi olarak yargılanır. Her bir noter için mutlaka verilen belgelerin aslı veya birebir çıktısı alınan belgelerin kopyaları saklanır. Emanet saklama hususunda oldukça başarılı olan noterler için bir evrakın saklama süresi evrak saklanmaya başlanırken belirlenir. Yeni yıl için düzenlenmiş olan bazı noter fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

 • Tescil, Sıfır Araç – 171,00 TL
 • Araç Plaka Değiştirilmeden – 224,00 TL
 • Noter ihtarname ücretleri – 155 TL
 • Tek Taraflı Evrak – 51,00 TL
 • Sayfa Tercüme Onay Ücreti (standart) – 136,00 TL
 • Araç Satışı İçin Vekaletname – 150,00 TL
 • Avukata Vekaletname Verme – 150,00 TL
 • Genel Vekalet – 550,00 – 1.000,00 TL
 • Muhasebe Vekalet – 170,00 TL
 • Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 111,00 TL
 • Diploma (Aslı Gibidir) – 55,00 – 65,00 TL
 • İhtarname – 155,00 – 1.000,00 TL
 • Silah Devir –  280 – 300 TL
 • Vasiyetname – 700,00 – 3.000,00 TL

 

Araç çubuğuna atla